CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA

O CENTRU

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda specifična je ustanova u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja objedinjuje posebne programe obrazovanja, odgoja i psihosocijalne rehabilitacije kroz usluge cjelovitog smještaja i boravka djece i mladih na stupnju lake i umjerene mentalne retardacije uz višestruke (kombinirane) razvojne teškoće uključujući promjene u ponašanju uzrokovane lezijama mozga i endogenim psihozama, poremećaje u ponašanju, minimalnu cerebralnu disfunkciju, hiperkinetski sindrom, epilepsiju i druge neurološke smetnje, neurotske reakcije, poremećaje govorno-jezične komunikacije, poremećaje u kontroli sfinktera, te poremećaje autističnog spektra.

Korisničku populaciju čine djeca i mladi oba spola s teškoćama u razvoju kronološke dobi od 7. do 21. godine života.

 

MISIJA COO ZAJEZDA

Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih postupaka u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju uporabom suvremenih edukacijsko-pedagogijskih, rehabilitacijskih, psihološko-psihijatrijskih metoda i tehnika sukladno načelima humanističke prirode djeteta/adolescenta, te propisima i standardima struke. Cilj našeg rada je pomoći svakom 
djetetu/adolescentu da raste kao zadovoljno biće u svrhu razvijanja njegove samoodgovornosti, samopoštovanja i samostalnosti.

 

VIZIJA COO ZAJEZDA

Kontinuirano ulaganje u stručna znanja i kompetencije naših zaposlenika, obzirom da su sposobni, stručni, kreativni i kompetentni ljudi temeljni resurs ustanove i važan pokretač razvoja. Tako osposobljeni ljudi istodobno su učitelji, pomagači, pokretači, voditelji i vizionari koji su sposobni ‘’ići u korak’’ s izazovima struke u svrhu zadovoljavanja sveobuhvatnih potreba korisničke populacije i njihovih obitelji. 
Stoga naše geslo glasi: 
‘’Sretno dijete, sretan čovjek, sretan svijet!’’

 

AKTUALNOSTI

UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

Svibanj, 2020.g.

Poštovane, Poštovani

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 20. 5. 2020. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Ove upute namijenjene su za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 25. svibnja 2020.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

https://skolazazivot.hr

UPUTE PRUŽATELJIMA SMJEŠTAJA I IZVANINSTITUCIJSKIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Smjestaj-u-sustavu-socijalne-skrbi_08-05.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Smjestaj-izvaninstitucionalno_08-05.pdf

 

S poštovanjem,

 

arhiva događaja

Zajezda 31 | 49 284 Budinščina

coozajezda@gmail.com

+385 49 459 002