CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA

O CENTRU

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda specifična je ustanova u sustavu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koja objedinjuje posebne programe obrazovanja, odgoja i psihosocijalne rehabilitacije kroz usluge cjelovitog smještaja i boravka djece i mladih na stupnju lake i umjerene mentalne retardacije uz višestruke (kombinirane) razvojne teškoće uključujući promjene u ponašanju uzrokovane lezijama mozga i endogenim psihozama, poremećaje u ponašanju, minimalnu cerebralnu disfunkciju, hiperkinetski sindrom, epilepsiju i druge neurološke smetnje, neurotske reakcije, poremećaje govorno-jezične komunikacije, poremećaje u kontroli sfinktera, te poremećaje autističnog spektra.

Korisničku populaciju čine djeca i mladi oba spola s teškoćama u razvoju kronološke dobi od 7. do 21. godine života.

 

MISIJA COO ZAJEZDA

Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih postupaka u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju uporabom suvremenih edukacijsko-pedagogijskih, rehabilitacijskih, psihološko-psihijatrijskih metoda i tehnika sukladno načelima humanističke prirode djeteta/adolescenta, te propisima i standardima struke. Cilj našeg rada je pomoći svakom 
djetetu/adolescentu da raste kao zadovoljno biće u svrhu razvijanja njegove samoodgovornosti, samopoštovanja i samostalnosti.

 

VIZIJA COO ZAJEZDA

Kontinuirano ulaganje u stručna znanja i kompetencije naših zaposlenika, obzirom da su sposobni, stručni, kreativni i kompetentni ljudi temeljni resurs ustanove i važan pokretač razvoja. Tako osposobljeni ljudi istodobno su učitelji, pomagači, pokretači, voditelji i vizionari koji su sposobni ‘’ići u korak’’ s izazovima struke u svrhu zadovoljavanja sveobuhvatnih potreba korisničke populacije i njihovih obitelji. 
Stoga naše geslo glasi: 
‘’Sretno dijete, sretan čovjek, sretan svijet!’’

 

AKTUALNOSTI

"BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - PROŽIVI COVID" PROJEKT SREDIšNJEG DRžAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

27.01.2021.

arhiva događaja

Zajezda 31 | 49 284 Budinščina

coozajezda@gmail.com

+385 49 459 002