NABAVA

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju i uređenje igrališta 2024.  Troškovnik 

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju kotlovnice 2024.  Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju i rekonstrukciju igrališta i boćališta 2024.  Troškovnik

Ponuda za zamjenu stolarije (vrata i prozora) na centralnom dijelu zgrade.  Troškovnik

2. Ponovljeni oglas za prodaju službenog automobila

Odluka o poništenju ponovljenog postupka prodaje službenog osobnog vozila

Ponovljeni oglas za prodaju službenog automobila

Odluka o poništenju postupka prodaje službenog osobnog automobila

Odluka o prodaji službenog automobila putem oglasa

Poziv na dostavu ponuda za nabavu namještaja 2023.2.  Troškovnik: Kuhinja, vešeraj i zbornica

Obavijest o dostavi ponuda za zamjenu unutarnje stolarije – vrata 2023.  Troškovnik

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave – uklanjanje objekata.  Troškovnik.

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave – rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda.   Sadržaj projekta.   Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda – zamjena podnih obloga.   Troškovnik

Obavijest o dostavi ponuda za zamjenu građevinske stolarije za 2023. godinu.  Troškovnik

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave – nabave službenog (kombi) vozila

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – nabave službenog (kombi) vozila

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave – nabave službenog (kombi) vozila

Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2022./2023.

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave – nabave službenog (kombi) vozila

Odluka kojom se odabire ponuda

Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu postupka rashodovanja dugotrajne imovine

Oglas za prodaju rashodovane dugotrajne imovine.   Popis vozila

Obavijest o dostavi ponuda za zamjenu podnih obloga.   Troškovnik

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave – nabava osobnog vozila niže srednje klase

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za zamjenu građevinske stolarije

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave – zamjena građevinske stolarije (vrata i prozora) – objavljena dana 07.10.2021.   Troškovnik

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave – rekonstrukcija kotlovnice – objavljena dana 07.10.2021.   Troškovnik

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave za izradu projekta troškovnika sanacije krovišta

Odluka o nabavi roba usluga male vrijednosti za izradu projekta i troškovnika sanacije krovišta

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave za izvedbu vodovodnog priključka sustava biopročišćivaća
Troškovnik možete podići u prostorijama centra

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave školskog namještaja.   Troškovnik

Obavijest o dostavi ponuda za predmet jednostavne nabave za izradu projekta i troškovnika sanacije krovišta

Odluka o nabavi roba i usluga male vrijednosti za nabavu školskog namještaja

Odluka o nabavi roba i usluga male vrijednosti za izradu biopročišćivača otpadnih voda

Odluka o nabavi roba i usluga male vrijednosti za izradu projekta i troškovnika sanacije krovišta.

Scroll to Top