PISANE PROCEDURE

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Procedura izdavanja obračuna i putnog naloga
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja imovinom COO Zajezda

Scroll to Top